Klimaatdoelstellingen in Nederland en Europa: hoe staan we er eigenlijk voor en wat kunnen we zelf betekenen?

Klimaatverandering is er altijd al geweest, maar momenteel ondergaat onze planeet een onnatuurlijk versnelde klimaatverandering met ernstige gevolgen van dien. We dragen hier als mens voor een groot deel aan bij en dat kunnen we niet meer ontkennen, er is namelijk een wereldwijde wetenschappelijke consensus dat menselijke activiteit een rol speelt in deze versnelde klimaatverandering (1). Als het probleem bij onszelf ligt, dan zou de oplossing toch ook bij onszelf moeten liggen? In dit korte artikel lees je beknopt hoe klimaatverandering werkt, hoe wij er een rol in spelen, wat we als Nederland en Europa als doelstellingen hebben, en hoe we zelf kunnen bijdragen aan deze doelen.

 

Hoe spelen wij als mens een rol in klimaatverandering? 

Er zijn verschillende manieren waarop de mens invloed heeft uitgevoerd op de klimaatverandering. Denk aan houtkap, een enorme toename aan veeteelt, het gebruik van meststoffen met stikstoffen, maar ook het verbranden van verschillende fossiele grondstoffen. Zo verbranden we enorm veel steenkool, olie, en gas in verschillende industrieën, maar ook in- en om ons eigen huis. Bij deze verbranding komen koolstofdioxide (CO2) en distikstofoxide (N2O) vrij. Dit zijn stoffen die ook in de natuur voorkomen, maar zeker niet in de concentratie zoals we die nu meten. Het probleem? Deze stoffen werken zo’n beetje als het glas van een broeikas: ze houden de warmte van de zon vast waardoor deze vervolgens niet meer terug de ruimte in kan en zo onze aarde verwarmt.

 

Hoe gaat Nederland om met klimaatverandering?

In de overgang van fossiele naar hernieuwbare energie is Nederland zeker geen koploper. Dit is ergens vreemd, omdat we technologisch gezien juist wel één van de koplopers van de wereld zijn en daarbij zijn we financieel gezien ook zeker niet onderbedeeld. Hoe kan het dan dat we achterlopen? Daar zijn meerdere oorzaken voor te benoemen. We hebben bijvoorbeeld aardgas in eigen land en dit aardgas is ook nog ontzettend goedkoop. Daarnaast heeft klimaatbeleid eigenlijk nooit prioriteit gehad in onze politiek waardoor verschillende doelstellingen en subsidies vaak verschoven of verheven zijn. 

 

De Europese Commissie en de Green Deal: hoe zet Europa zich in tegen klimaatverandering?

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor heel de wereld en om deze bedreiging te minimaliseren heeft de Europese Commissie een strategie ontwikkeld om als economie toch te kunnen groeien, maar zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet: de Green Deal. Het is een ambitieus plan om de netto-uitstoot aan broeikasgassen in 2050 tot nul gereduceerd te hebben. Een deel van het plan bestaat uit het koolstofvrij maken van de energiesector door onder andere prioriteit te geven aan energie-efficiëntie. Daarbij wordt de energiesector gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen uit bijvoorbeeld wind, waterkracht, zon en buitenluchtwarmte (2).

 

Hoe kan ik zelf een verschil maken?

Het mag duidelijk zijn dat er nog flink wat werk aan de winkel is voordat Europa klimaatneutraal opereert. Vind jij het belangrijk om hier je steentje aan bij te dragen? Dan kun je een verschil maken door je eigen leefomgeving te verduurzamen! Door zelf energie op te wekken of gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen verbruik je minder tot geen fossiele brandstoffen waardoor je ons klimaat CO2-uitstoot bespaart. Het verduurzamen van je woning heeft niet alleen voordelen voor het milieu, maar ook voor jezelf. Zo kun je je energieverbruik aanzienlijk verlagen en zelfs de waarde van je woning omhoog brengen! Benieuwd hoe dit werkt? Wij kunnen jou helpen om energiezuiniger en zelfs compleet onafhankelijk te wonen door het gebruik van warmtepompen en infraroodverwarming. Vraag hier een gratis oriëntatiegesprek aan!

 

Bronnen:
  1. Leiserowitz, A., Maibach, E., Roser-Renouf, C., Feinberg, G., & Rosenthal, S. (2014). Climate change in the American mind: April, 2014. Yale University and George Mason University. New Haven, CT: Yale Project on Climate Change Communication.
  2. Europese Commissie. Schone energie. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/fs_19_6723  
Soortgelijke artikelen